Menu

Contact met De Korenwinde

Heeft u vragen of opmerkingen? Wilt u meer weten over De Korenwinde of u opgeven als belangstellende? U kunt ons bereiken via info@korenwinde.nl. U hoort dan zo snel mogelijk van ons.

Vanaf 25 mei 2018 zijn de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook van toepassing voor De Korenwinde. De persoonsgegevens van de abonnementhouders en geïnteresseerden zullen alleen gebruikt worden voor het verstrekken van informatie over De Korenwinde. De gegevens beperken zich tot naam, huis- en mailadres, telefoonnummer en de aard van het abonnement. Betrokkenen kunnen de gegevens desgewenst inzien bij het secretariaat.