Menu

Steun ons

Doneren

Draagt u onze activiteiten een warm hart toe? Dan kunt u overwegen donateur te worden. Uw donatie maakt het ons mede mogelijk om jaarlijks een programma van hoge kwaliteit tegen redelijke toegangsprijzen aan te bieden. Iedere bijdrage is welkom, maar wij suggereren een minimumbedrag van € 35 per jaar.

Giften

Stichting De Korenwinde is door de fiscus erkend als een zgn. ‘Culturele ANBI’. Dit houdt in dat u uw gift aan ons voor 125% van het geschonken bedrag onder voorwaarden kan meetellen bij de bepaling van de giftenaftrek in uw belastingaangifte.
De fiscus maakt onderscheid tussen ‘periodieke giften’ en ‘gewone giften’.

Een periodieke  gift (verhoogd met 25% indien gegeven aan een Culturele ANBI) is zonder beperking aftrekbaar. Een gift is in fiscale zin periodiek als deze gedurende tenminste 5 achtereenvolgende jaren wordt gedaan, op grond van een tussen de gever en de begunstigde instelling gesloten overeenkomst. Vanaf 2014 is een notariële acte niet meer nodig, maar kan gebruik gemaakt worden van een standaardovereenkomst die te vinden is op de website van de Belastingdienst. Op verzoek sturen wij u die graag toe.

Giften aan (culturele) ANBI’s die niet als periodiek aangemerkt kunnen worden, kunnen in aanmerking komen als ‘gewone giften’. Deze zijn aftrekbaar voor zover zij binnen 1 kalenderjaar in totaal een drempel van 1% van uw inkomen te boven gaan. Ook daarbij geldt voor Culturele ANBI’s de verhoging met 25%.

Door de mogelijkheid uw gift aan De Korenwinde voor 125% fiscaal aftrekbaar te maken, wordt uw netto last (aanzienlijk) minder dan het geschonken bedrag, afhankelijk van het op uw inkomen  toepasselijke schijventarief. Onderstaand een voorbeeld, bij een gift van € 50,- :

Toepasselijk tarief Bedrag gift aan De Korenwinde Aftrekbaar bedrag Belasting aftrek Uw netto last
24,1%  € 50 63  € 15 € 35
42,0% € 50 € 63 € 26 € 24
50,0% € 50  € 63 € 33 € 17

Nadere inlichtingen worden graag verstrekt door onze penningmeester.
E-mail: penningmeester@korenwinde.nl

Het bankrekeningnummer van Stichting De Korenwinde is: NL34 TRIO 0390 9125 30.