Menu

Visie en missie

Gezien haar bevolkingsopbouw – relatief veel 50-plussers – moet in Rhenen veel potentieel publiek zijn voor het bezoeken van klassieke muziekuitvoeringen. Ook stelt Concerten De Korenwinde vast dat er voor (jonge) talentvolle musici uit Rhenen en daarbuiten niet zo veel mogelijkheden zijn om zich te laten horen. Daarnaast zijn veel mensen in deze tijd van druk, druk, druk, op zoek naar een manier om hun leven meer inhoud te geven, naar geestelijke verrijking, naar onthaasting en naar contacten met gelijkgestemden.

Concerten De Korenwinde wil daarom in Rhenen jaarlijks minimaal zes activiteiten op het gebied van klassieke muziek bieden en ontmoeting faciliteren. Wij streven naar een vaste aanhang van minimaal 1% van de Rhenense bevolking. Op de langere termijn wil Concerten De Korenwinde hèt Rhenense gezicht zijn voor klassieke muziekuitvoeringen in kleine kring.

Missie

Concerten De Korenwinde wil in Rhenen kwalitatief hoogwaardige activiteiten organiseren op het gebied van de klassieke muziekbeoefening. Locatie, repertoire, keuze uitvoerenden en ambiance dienen zo mogelijk bij te dragen aan een ervaring van geestelijke verrijking en persoonlijke ontmoeting.

Waarden

Hoge kwaliteit – creatieve programmering – financiële onafhankelijkheid – inclusiviteit – diversiteit – voor alle leeftijden – openheid – verdieping – verbinding.