Menu

Geschiedenis

Vanaf 1996 werden bij de familie Vis in Rhenen regelmatig huisconcerten en masterclasses georganiseerd, gegeven door en voor afgestudeerde musici en vergevorderde studenten van de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. De reacties van de gasten waren onverkort positief tot zeer positief. In verband met de organisatorische implicaties en de soms financiële risico’s die het organiseren van concerten en masterclasses met zich meebrengt, ontstond de wens om enerzijds een nog betere formule te ontwikkelen, anderzijds een bredere basis te vormen om de continuïteit beter te kunnen waarborgen. Dit leidde in 1999 tot de oprichting van De Korenwinde.

Muziek kan – naar de overtuiging van De Korenwinde – mensen met elkaar verbinden, die elkaar in het dagelijkse leven niet zo snel tegen zouden komen. Het is een vorm van communiceren die rechtstreeks tot het hart spreekt; er zijn maar weinig cultuuruitingen die zo sterk een appèl doen op je emoties als muziek. Het is juist die emotionele en sociale kant van de muziekbeleving die ons aanspreekt en die wij bij de activiteiten van de stichting centraal stellen.