Menu

Doelstelling

Stichting Concerten De Korenwinde heeft ten doel in Rhenen en omgeving activiteiten te bevorderen op het gebied van cultuur, meer in het bijzonder de muziekbeoefening. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • het organiseren van muziekvoorstellingen in de vorm van concerten in een kleinschalige ambiance op geschikte locaties, inclusief huiselijke kring,
  • het doen geven van masterclasses,
  • het organiseren van muziekdagen,
  • het organiseren van lezingen en andere bijeenkomsten over muziek en aanverwante kunstuitingen en
  • hulp te geven aan talentvolle jonge musici om het hun mogelijk te maken in concertvorm te musiceren.