Menu

Het bestuur

Aanbiedingen ensembles graag per e-mail naar korenwinde@rtbmuziek.org. Stuur s.v.p. geen cd’s op voordat we er om vragen. Helaas kunnen we niet op alle aanbiedingen reageren, daarvoor zijn het er gewoonweg te veel.

Just Vlak Voorzitter
Cécile van der Vlugt Secretaris, vormgeving
Mariëlle van Someren Penningmeester
Femke Marvin Persberichten, notulen
Renee ter Braake Programmering, publiciteit, website
   

De taakverdeling van het bestuur is niet traditioneel, we hebben gekeken naar waar iedereen goed in is.

Contactdetails
(0317) – 61 38 04
info@korenwinde.nl

Financiële zaken
penningmeester@korenwinde.nl

Programmering
programmering Korenwinde
06 – 22 79 54 14

Het concertoverzicht

Ook in 2023 – 2024 organiseren wij weer een aantal mooie concerten. Welke?

Bekijk de concertagenda

AVG

Vanaf 25 mei 2018 zijn de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook van toepassing op De Korenwinde. De persoonsgegevens van de abonnementhouders en geïnteresseerden zullen alleen gebruikt worden voor het verstrekken van informatie over de Stichting Concerten de Korenwinde. De gegevens beperken zich tot naam, huis- en mailadres, telefoonnummer en eventueel de aard van het abonnement. Betrokkenen kunnen die gegevens desgewenst inzien bij het secretariaat.