Menu

ANBI-verplichtingen

Stichting De Korenwinde heeft de culturele ANBI-status en daarmee de verplichting het beleidsplan, het jaarverslag, de jaarrekening en algemene informatie te publiceren:

Algemene informatie

Beleidsplan ANBI 

Jaarverslag 2022-23 def